Bundesliga Matchday 22

Bayern v Hamburg: Match highlights

Bundesliga Matchday 22

Bayern v Hamburg: Match highlights

Bundesliga Matchday 22

Bayern v Hamburg: Match highlights

Bundesliga Matchday 22

Bayern v Hamburg: Match highlights

The highlights from the Reds' Bundesliga meeting with Hamburg