Bundesliga Matchday 20

Ingolstadt v Bayern: Post-match reaction

Bundesliga Matchday 20

Ingolstadt v Bayern: Post-match reaction

Bundesliga Matchday 20

Ingolstadt v Bayern: Post-match reaction

Bundesliga Matchday 20

Ingolstadt v Bayern: Post-match reaction

The reaction to Bayern's late win at Ingolstadt.