Bundesliga Matchday 28

Bayern v Dortmund: Match highlights

Bundesliga Matchday 28

Bayern v Dortmund: Match highlights

Bundesliga Matchday 28

Bayern v Dortmund: Match highlights

Bundesliga Matchday 28

Bayern v Dortmund: Match highlights

The highlights from the Reds' Bundesliga meeting with Dortmund
Related Videos