Bundesliga Matchday 6

Bayern v Wolfsburg: Match highlights

Bundesliga Matchday 6

Bayern v Wolfsburg: Match highlights

Bundesliga Matchday 6

Bayern v Wolfsburg: Match highlights

Bundesliga Matchday 6

Bayern v Wolfsburg: Match highlights

The highlights from the Reds' Bundesliga meeting with Wolfsburg
Related Videos