Bundesliga Matchday 9

Hamburg v Bayern: Post-match reaction

Bundesliga Matchday 9

Hamburg v Bayern: Post-match reaction

Bundesliga Matchday 9

Hamburg v Bayern: Post-match reaction

Bundesliga Matchday 9

Hamburg v Bayern: Post-match reaction

The reaction to Saturday's victory in Hamburg