Bundesliga Matchday 11

Dortmund v Bayern: Match highlights

Bundesliga Matchday 11

Dortmund v Bayern: Match highlights

Bundesliga Matchday 11

Dortmund v Bayern: Match highlights

Bundesliga Matchday 11

Dortmund v Bayern: Match highlights

The highlights from the top clash against Dortmund
Related Videos