Bundesliga Matchday 13

Gladbach v Bayern: Match highlights

Bundesliga Matchday 13

Gladbach v Bayern: Match highlights

Bundesliga Matchday 13

Gladbach v Bayern: Match highlights

Bundesliga Matchday 13

Gladbach v Bayern: Match highlights

The highlights from the top clash against Mönchengladbach