Bundesliga Matchday 18

Leverkusen v Bayern: Match highlights

Bundesliga Matchday 18

Leverkusen v Bayern: Match highlights

Bundesliga Matchday 18

Leverkusen v Bayern: Match highlights

Bundesliga Matchday 18

Leverkusen v Bayern: Match highlights

The highlights from the Leverkusen clash