Bundesliga Matchday 23

Wolfsburg v Bayern: Match highlights

Bundesliga Matchday 23

Wolfsburg v Bayern: Match highlights

Bundesliga Matchday 23

Wolfsburg v Bayern: Match highlights

Bundesliga Matchday 23

Wolfsburg v Bayern: Match highlights

The highlights from the Wolfsburg clash