Bundesliga Matchday 28

Bayern v Dortmund: Match highlights

Bundesliga Matchday 28

Bayern v Dortmund: Match highlights

Bundesliga Matchday 28

Bayern v Dortmund: Match highlights

Bundesliga Matchday 28

Bayern v Dortmund: Match highlights

The highlights from the Bundesliga meeting with Borussia Dortmund
Related Videos