Bundesliga Matchday 25

Freiburg v Bayern: Match highlights

Bundesliga Matchday 25

Freiburg v Bayern: Match highlights

Bundesliga Matchday 25

Freiburg v Bayern: Match highlights

Bundesliga Matchday 25

Freiburg v Bayern: Match highlights

The highlights from the Freiburg clash