Bundesliga Matchday 10

Bayern v Freiburg: Match highlights

Bundesliga Matchday 10

Bayern v Freiburg: Match highlights

Bundesliga Matchday 10

Bayern v Freiburg: Match highlights

Bundesliga Matchday 10

Bayern v Freiburg: Match highlights

The highlights from Bayern's match against Freiburg