Bundesliga Matchday 29

Düsseldorf v Bayern: Match highlights

Bundesliga Matchday 29

Düsseldorf v Bayern: Match highlights

Bundesliga Matchday 29

Düsseldorf v Bayern: Match highlights

Bundesliga Matchday 29

Düsseldorf v Bayern: Match highlights

The highlights from Bayern's Bundesliga meeting with Düsseldorf