Bundesliga Matchday 30

Bayern v Bremen: Match highlights

Bundesliga Matchday 30

Bayern v Bremen: Match highlights

Bundesliga Matchday 30

Bayern v Bremen: Match highlights

Bundesliga Matchday 30

Bayern v Bremen: Match highlights

The highlights from Bayern's Bundesliga meeting with Bremen