Bundesliga Matchday 28

Bayern v Dortmund: Match highlights

Bundesliga Matchday 28

Bayern v Dortmund: Match highlights

Bundesliga Matchday 28

Bayern v Dortmund: Match highlights

Bundesliga Matchday 28

Bayern v Dortmund: Match highlights

The highlights from Bayern's Bundesliga meeting with Dortmund