FCK v FCB

Kaiserslautern v Bayern: Match highlights

FCK v FCB

Kaiserslautern v Bayern: Match highlights

FCK v FCB

Kaiserslautern v Bayern: Match highlights

FCK v FCB

Kaiserslautern v Bayern: Match highlights

The highlights from the benefit match.