Matchday 11

Bayern v Borussia Dortmund: Match highlights

Matchday 11

Bayern v Borussia Dortmund: Match highlights

Matchday 11

Bayern v Borussia Dortmund: Match highlights

Matchday 11

Bayern v Borussia Dortmund: Match highlights

The highlights from the Bundesliga match between FC Bayern and Borussia Dortmund