Bundesliga Matchday 21

Bayern v Leipzig: Match highlights

Bundesliga Matchday 21

Bayern v Leipzig: Match highlights

Bundesliga Matchday 21

Bayern v Leipzig: Match highlights

Bundesliga Matchday 21

Bayern v Leipzig: Match highlights

The highlights from the Bundesliga match between FC Bayern and RB Leipzig