Bundesliga Matchday 33

Bayern vs. Freiburg: Match highlights

Bundesliga Matchday 33

Bayern vs. Freiburg: Match highlights

Bundesliga Matchday 33

Bayern vs. Freiburg: Match highlights

Bundesliga Matchday 33

Bayern vs. Freiburg: Match highlights

The highlights from the Bundesliga match between FC Bayern and SC Freiburg
Related Videos