Champions League

Paris Saint-Germain v Bayern: The highlights in 60 seconds

Champions League

Paris Saint-Germain v Bayern: The highlights in 60 seconds

Champions League

Paris Saint-Germain v Bayern: The highlights in 60 seconds

Champions League

Paris Saint-Germain v Bayern: The highlights in 60 seconds

The 60-second highlights from Bayern's Champions League final victory over Paris Saint-Germain