Bundesliga Matchday 1

Bayern vs. Schalke: Match highlights

Bundesliga Matchday 1

Bayern vs. Schalke: Match highlights

Bundesliga Matchday 1

Bayern vs. Schalke: Match highlights

Bundesliga Matchday 1

Bayern vs. Schalke: Match highlights

The highlights from the Bundesliga match between FC Bayern and FC Schalke 04