Bundesliga Matchday 10

Bayern vs. Leipzig: Match highlights

Bundesliga Matchday 10

Bayern vs. Leipzig: Match highlights

Bundesliga Matchday 10

Bayern vs. Leipzig: Match highlights

Bundesliga Matchday 10

Bayern vs. Leipzig: Match highlights

The highlights from the Bundesliga match between FC Bayern and RB Leipzig