Bundesliga Matchday 24

Bayern vs Dortmund: Klassiker match highlights

Bundesliga Matchday 24

Bayern vs Dortmund: Klassiker match highlights

Bundesliga Matchday 24

Bayern vs Dortmund: Klassiker match highlights

Bundesliga Matchday 24

Bayern vs Dortmund: Klassiker match highlights

The highlights from the Bundesliga match between FC Bayern and Borussia Dortmund