Bundesliga Matchday 33

Freiburg vs. Bayern: Match highlights

Bundesliga Matchday 33

Freiburg vs. Bayern: Match highlights

Bundesliga Matchday 33

Freiburg vs. Bayern: Match highlights

Bundesliga Matchday 33

Freiburg vs. Bayern: Match highlights

The highlights from the Bundesliga match between SC Freiburg and FC Bayern
Related Videos