Bundesliga Matchday 4

Leipzig vs. Bayern: Match highlights

Bundesliga Matchday 4

Leipzig vs. Bayern: Match highlights

Bundesliga Matchday 4

Leipzig vs. Bayern: Match highlights

Bundesliga Matchday 4

Leipzig vs. Bayern: Match highlights

The highlights from the Bundesliga match between RB Leipzig and FC Bayern on Matchday 4 in the 2021/22 season