Bundesliga Matchday 5

Bayern vs. Bochum: Match highlights

Bundesliga Matchday 5

Bayern vs. Bochum: Match highlights

Bundesliga Matchday 5

Bayern vs. Bochum: Match highlights

Bundesliga Matchday 5

Bayern vs. Bochum: Match highlights

The highlights from the Bundesliga match between FC Bayern and VfL Bochum on Matchday 5 in the 2021/22 season